Tolj sztorit - A történetkutató„Tolj Sztorit!” a történetkutató nyereményjáték szabályzat

 

Jelen Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Sunny Studio Film – Art Kft (Székhely: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40.) által üzemeltetett weboldalon (www.kissadam.hu) meghirdetett „Tolj sztorit! – A történetkutató” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi feltételekkel:

 

A Játék szervezöje és lebonyolítója a SunnyStudio Film- Art Kft.

(továbbiakban: SunnyStudio Film- Art Kft.).

 

 

A Játékban résztvevö jelentkezö a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezönek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevö személyek

 

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött, cselekvöképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, és a Játék felületén regisztrált e-mail címmel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történö kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Felhasználó - Szavazó Játékos, Játékos, együttesen: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék idötartama alatt, vagy a sorsolást megelözöen visszavonja. A kizárás tényéröl a SunnyStudio Film- Art Kft.nem értesíti a Játékost.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történö jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

 

A Történetkutató verseny URL-je a https://toljsztorit.kissadam.hu linken érhetö el 2018.SZEPTEMBER 10. –2019. Január 10-e között.

 

 1. A Játék menete a Játékosok számára:
 2. Nevezni a játékra a weboldalon található regisztrációs ürlap kitöltésével majd beküldésével lehet, illetve a Játék ideje alatt feltöltésre vagy beküldésre kerülö videók és a hozzájuk tartozó valós e-mail címmel lehet a Játék teljes idötartama alatt.
 3. A Játékszabályzat elfogadásával és egy újabb videó feltöltésével újabb pályázatot lehet benyújtani. Az egy Játékos által feltölthetö maximális videó szám: három.
 4. A videó feltöltéssel kapcsolatos tudnivalók, elérhetöek a Játék Felhasználási Feltételeiben: https://toljsztorit.kissadam.hu/felhasznalasi_feltetelek és Adatkezelési tájékoztatójában: https://toljsztorit.kissadam.hu/adatvedelmi-nyilatkozat .A videó feltöltés utolsó lépéseként a „Beküldöm” gomb lekattintásával és a Szabályzat elfogadásával lehet pályázatot benyújtani.
 5. A benevezett, illetve feltöltött videót a Játék szerkesztöi a honlap követelményeinek megfelelöen ellenörzik, különös tekintettel a Játékos hozzátartozó videó eredetére vonatkozóan. Szükség esetén a Felhasználási Feltételekben foglaltaknak megfelelöen korrektúrázzák. Emlékeztetöül: a beküldött hang-és videó anyag nem lehet másokat sértö, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzöi vagy személyiségi jogait. A Játék szerkesztöi; a Játék szabályai, illetve a Szabályzatban rögzített feltételek mentén – indoklás nélkül – a videót beküldéskor és késöbb is bármikor visszautasíthatják.
 6. A „Beküldöm” gomblekattintásával és a Szabályzat elfogadásával a Játékos elfogadja a Játék feltételeit, szavatolja, hogy a Játékra egyedi, saját hang-és videó anyaggal jelentkezett, mellyel mások jogait nem sérti, valamint hozzájárul, hogy videója felkerüljön az online Történetkutató játékhoz kapcsolódó videók közé, valamint a Játék aloldalára.
 7. Egy Játékos a Játékban több videóval is indulhat.
 8. A nevezett Sztori hosszának legalább 30 és maximum 300 másodpercnek kell lennie és szerepelnie kell benne az elöadónak. A Játék szerkesztöi minden esetben e-mailen értesíti a Játékosokat, hogy az adott videó elfogadásra került-e, és indulhat-e a Játékban.
 9. A videó az elfogadást követö-en megjelenik a https//kissadam.hu/ megfelel? besorolású  aloldalán, és a verseny aloldalán is.
 10. A videók a Játék végeztével is elérhetöek maradnak a https//kissadam.hu/ weboldal megfelelö aloldalán.
 11. A Játékosok közül a legtöbb közönségszavazatot kapott elsö három Játékos, továbbá két zsüri által választott nyertest (1 nöi, 1 férfi) és még két véletlenszerüen kiválasztott nyertest választ ki a szavazók közül a Játék Szerkesztösége.

 

 1. A Játék menete a Szavazó Játékosok számára
 2. A versenyben résztvevö videók mellett „Szavazok” gomb jelenik meg a Https//kissadam.hu/ weboldal keretén belül.
 3. A https//kissadam.hu/ weboldalon regisztrált felhasználók a „Szavazok” gomb lekattintásával és a Játékszabályzat elfogadásával 24 órán belül egy IP címröl, egy alkalommal tudnak szavazni.
 4. A Játékban a nyerési esélyt a többszöri szavazás növeli (pl. háromszor történt szavazás esetén, háromszor szerepel a Szavazó Játékos a sorsolás idöpontjában, az adatbázisban), ugyanakkor a már kisorsolásra került Nyertes, nem lehet ismételten Nyertes. Tehát egy Játékos csak egyszer nyerhet.
 5. A Szavazó Játékosok közül a Játék idötartamának végén két Nyertest sorsolnak a Játék szerkesztöi. Egy véletlenszerüség elve alapján müködö számítógépes programmal, a SunnyStudio Film- Art Kft. három megbízottjából álló sorsolási bizottság elött, melyröl a sorsolási bizottság elött, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzökönyv készül.

 

A nyereményekröl és a Nyertesek kiválasztásáról továbbiakat alább olvashat!

 

 1. A Játék idötartama

 

A Játék 2018. SZEPTEMBER 10. – 2019. FEBRUÁR 25. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék elsö napjának 0.00-tól, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék idötartamának kezdete elött és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék idötartamát megelözöen, illetve az azt követöen beérkezö pályázati anyagok a Játékban nem vesznek részt.

 

 

 

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 1. Nevezö Játékosok esetén
 1. Szavazó Játékosok esetén

 

 

A Játékra történö jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történö csatlakozás a Játék teljes idötartama alatt lehetséges,és a jelentkezés idöpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

 

1.) F?díj: 500.000 Ft

2.) Szavazó Játékosok nyereményei: HAMAROSAN közzétesszük...

3.) Zsüri különdíj nyereményei:HAMAROSAN közzétesszük...

 

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyeremény átvételének idöpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor egy értékben megegyezö nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülö adókötelezettség teljesítése során a SunnyStudio Film- Art Kft.  és a Játékos kötelesek együttmüködni.

A SunnyStudio Film- Art Kft. vállalja, hogy megfizeti a nyereményre közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülö további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülö egyéb költségek megfizetését.

A SunnyStudio Film- Art Kft.az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

 1. Nyertesek kiválasztása és Sorsolás

 

 1. Játékosok

A 2019. Március 28-a éjfélig legtöbb szavazatot kapó három videó beküldöi válnak automatikusan Nyertessé.

Továbbá a különdíj nyertes videókat a Játékhoz felkért Zsüri 2019. március 28-án választja ki az alábbi szempontok alapján: történet, elöadásmód, ötletesség, kreativitás, egyediség, újszerüség.

 1. Szavazó Játékosok

A sorsolás a Játék lezárta után történik, egy véletlenszerüség elve alapján müködö számítógépes programmal, a SunnyStudio Film- Art Kft. három megbízottjából álló sorsolási bizottság elött, melyröl a sorsolási bizottság elött, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzökönyv készül.

 

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidön belül vagy elöre egyeztetett idöpontban nem veszi át, a nyeremény a SunnyStudio Film- Art Kft., vagy a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 

A Játékban, illetve a nyereménysorsoláson történö részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás elött visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehetö meg.

 

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A Nyerteseket a Játékra történö jelentkezéskor megadott e-mail címen haladéktalanul, de legkésöbb 2019. február 19-ig értesítjük.

 

A SunnyStudio Film- Art Kft.a nyertes (ek) nevét a https//kissadam.hu weboldalon 2019. Február 18-án teszi közzé.  

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetöségéhez szükséges a Nyertesnek küldött kiértesítö e-mailre küldött válaszként megírnia a pontos nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát.

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

 

A Játékosok kötelesek együtt müködni a SunnyStudio Film- Art Kft - vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehetö át, illetve nem vehetö igénybe, és a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft- t semmilyen felelösség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a SunnyStudio Film- Art Kft. kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A SunnyStudio Film- Art Kft. mindent megtesz a nyeremények mielöbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idövel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezö Játékosoknak áll módunkban postázni. A SunnyStudio Film- Art Kft. a nyereményt egy alkalommal postázza.

 

A SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállal felelösséget a nyeremény kézbesítése során felmerülö hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítö vállalkozásnál tehetö meg.

 

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejü magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésöbb a sorsolást követö15 napon belül öteles tájékoztatni a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft – t.

 

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéröl a SunnyStudio Film- Art Kft.  Kft – t elözetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a SunnyStudio Film- Art Kft. részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevö személy hozzájárul, hogy a SunnyStudio Film- Art Kft. a nyeremény (ek) átvételéröl kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevö képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

 1. Adatkezelés

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a SunnyStudio Film- Art Kft. A Játék Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link:https//kissadam.hu/).

 

 1. Az adatkezelö adatai

Adatkezelö, üzemeltetö: SunnyStudio Film- Art Kft.

Cím: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40.

E-mail: hello@sunnystudio.hu
Web: https//kissadam.hu/
Telefon: +3670/450 5190

Adószám: 23493780-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-022516
Bejegyzö bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselö elérhetösége: hello@sunnystudio.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselö: Kárpáti Dávid

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A siteground.com szolgáltat – holland telepített szerveren 24 órás örzéssel védve tárolja a személyes adatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történö részvétel során a Játékos a weboldalon történö regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történö kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A Játékban résztvevö Játékos felhasználóneve és e-mail címe

A Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást

Az érintett hozzájárulása

A Játékban résztvevö Játékos felhasználónév, e-mail cím)

Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszürése

A SunnyStudio Film- Art Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlö esélyek biztosítása

Szavazó Játékos szavazásának idöpontja és a kapcsolódó IP cím

A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása

A SunnyStudio Film- Art Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlö esélyek biztosítása

A nyertes neve a nyilvánosságra hozatalt is beleértve2019. Február 11. napjától

30 napig a https//kissadam.hu/ weboldalon

 

Átláthatóság biztosítása

A SunnyStudio Film- Art Kft. jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéröl szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelröl szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

 

 1. Az adatok megörzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelö. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés idötartamát:

 

Kezelt adat

Idötartam

A Játékban résztvevö Játékos felhasználó neve és e-mail címe

a Játék idötartama és azt követö 6 hónap

Szavazó Játékos szavazásának idöpontja és a kapcsolódó IP cím

24 óra

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https//kissadam.hu/ weboldalon

a sorsolást követö 30 nap

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

4 év

 

 

A SunnyStudio Film- Art Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megilletö adatkezelési igényekröl (Igényérvényesítési cím: hello@sunnystudio.hu,SunnyStudio Film- Art Kft.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekröl az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 2. A nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében nyereményt biztosító vállalkozás SunnyStudio Film- Art Kft. (3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40.) részére továbbítsa;
 3. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 4. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelö vele együttmüködö jogi képviselökhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 5. A Szervezö a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)részére átadja.

 

 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a SunnyStudio Film- Art Kft. Általános Adatkezelési Tájékoztató fejti ki részletesen (link: https//toljsztorit.kissadam.hu/adatvedelmi-nyilatkozat)

 

6.A Szervezök az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatják a Játékost, hogy a Játékban való részvételhez a Szervezök által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.

 

 1. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

A Nyereményjáték során a Szervezök a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján kezelik a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat a Játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

 

- név vagy e-mail cím; és videó alapján

 

A személyes adatokat kizárólag a Szervezöknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelös munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés idötartama a személyes adatok megadásától a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig tart.

 

Az adatokat kizárólag a Szervezök ismerhetik meg. Az adatkezelés idötartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig tart. A Szervezök tájékoztatják a Játékost, hogy a honlapon keresztül történt regisztráció során megadott adatok felvétele számítástechnikai rendszerrel történik, azonban profilalkotásra nem kerül sor. Hozzájárulását a Játékos a honlapon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint írásban, a Szervezöktöl a lenti elérhetöségeinek bármelyikén keresztül történö bejelentéssel is visszavonhatja. A Játékos személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti.

 

A Szervezök tájékoztatja a Játékost, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezöktöl személyes adatai kezeléséröl, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történö kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Játékos jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelönek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezök. A Játékos továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idötartamáról, az adatfeldolgozó nevéröl, címéröl és az adatkezeléssel összefüggö tevékenységéröl, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiröl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekröl, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéröl.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékost megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetöségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság elött érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint öt esetlegesen megilletö kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Játékosnak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezökkel, vagy egyébként a Játékos bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelözöen, az a Játékl való kizárásához vezet.

 

A nyereményjáték- és adatgyüjtés lebonyolításának bejelentését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság befogadta. https://www.naih.hu/

 

 

 1. Felelösség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás,stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállal felelösséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történö jelentkezés során (vagy azt követöen) a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – nek általában nem áll módjában ellenörizni. Ezzel kapcsolatban a felelösség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A SunnyStudio Film- Art Kft. a nyeremények minöségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelösségét, kivéve, ha a felelösség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A SunnyStudio Film- Art Kft. kizár minden felelösséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás müködéséböl, a Játék során bekövetkezett késésekböl eredö vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történö részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésröl.

A SunnyStudio Film- Art Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes müködéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelösséget nem vállal. SunnyStudio Film- Art Kft. nem vállal továbbá felelösséget azért, ha a Játék idötartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból idöszakosan nem érhetö el. A SunnyStudio Film- Art Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelösséggel. A SunnyStudio Film- Art Kft. kizár minden felelösséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemü vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a SunnyStudio Film- Art Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a SunnyStudio Film- Art Kft. Kft – nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a SunnyStudio Film- Art Kft.a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb

 

A SunnyStudio Film- Art Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék idötartama alatt, és a sorsolást követö30 napig elérhetö a https//kissadam.hu/weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történö jelentkezéskor megadott e-mail címröl az info@kissadam.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2018.08.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Melléklet (Egyéb rendelkezések)

 

A Kiss Creative Kft. (Székhely: 2049 Diósd, Pillangó utca 33., Adószám:

25036378-2-13) mint a (https//kissadam.hu/)üzemeltetöje, 2018.08.01 – 2019.02.25 –ig határozott idötartamra, megbízza a SunnyStudio Film- Art Kft. (Székhely: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40., Adószám: 23493780-2-05), hogy a honlapon a játékhoz szükséges módosításokat elvégezze és egyéb a játékhoz kapcsolódó tevékenységet végezzen.