ADATKEZELÖ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETÖSÉGEI:

Az adatkezelö megnevezése: Sunny Studio Film-Art KFT. (a továbbiakban: Adatkezelö) Az adatkezelö levelezési címe: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 40.

Az adatkezelö e-mail címe: sunnystudiokft@gmail.com

Az adatkezelö telefonszáma: +36 70 450 5190

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés idötartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelö a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie bet?b?l és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészöjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közrem?ködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegü információt gyüjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszünik, néhány pedig hosszabb idöre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseiröl szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k föbb jellemzöi: 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie- azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetök hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit,   továbbá  a hirdetök webhelyein  tett  látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésböl eredö értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéröl szóló jelentések  tökéletesítése, és  a  felhasználó által  már  megtekintett  hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie:A Google Analytics a Google elemz? eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiröl. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyüjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fö cookie a „ ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülö jelentések mellett a Google Analytics – az elöbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A m?ködéshez szigorúan szükséges cookie-k:Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehet?vé teszik a weboldal alapvet? funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhetö az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie:Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngész? nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngész? bezárása, vagy maximum 2 óra.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztet? ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetöek az Ön számára. A cookie-k törléséröl b?vebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your- computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelr?l szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6

? (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelöt terhelö, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, Videófájl. 

Az adatkezelés idötartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell ?rizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelö az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig meg?rizni. 

Az adatkezelés idötartama:

Az Adatkezel? az adatokat a 3 évig tárolja, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

 Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazdó, személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára. 

A kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím.

Az adatkezelés idötartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig. 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelö kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani illetve a nyereményjáték lebonyolításához és nyertesek beazonosításához szükséges az adatok kezelése (pl. az érintett adatait újabb szavazáskor nem kell ismét megadni) 

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelö az Ön nevét, e-mail címét és regisztrációnak id?pontját kezeli.

Az adatkezelés idötartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezel? további adatkezelést kíván végezni, akkor el?zetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeir?l (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés id?tartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelönek teljesítenie kell. Az Adatkezelö az adattovábbításokról az Infotv.

  1. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelö), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelö tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. 

Adatfeldolgozó igénybevételéröl és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükröl

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sunny Studio Film-Art KFT.

Az  adatfeldolgozó   elérhetöségei:
Telefonszám:  +36 70 364 4280,
E-mail cím: sunnystudiokft@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelövel kötött írásbeli szerz?dés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az Nyereményszállítással összefügg? adatfeldolgozói tevékenység 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörüen Müködö Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelövel kötött írásbeli szerz?dés alapján közrem?ködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vev? nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának id?tartamáig kezelheti, ezt követ?en haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelö kijelenti, hogy megfelel? biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatkezelés során Önt megillet? jogok

Az adatkezelés id?tartamán belül Önt megilleti: a tájékoztatáshoz való jog,

az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatok törléséhez való jog,

az adatok zárolásához való jog, a tiltakozás joga. 

Ön az adatkezelés id?tartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelötöl a személyes adatai kezelésér?l. Az Adatkezelö a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id? alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthet? formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés id?tartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelö a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelö legkés?bb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehet?sége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelö legkés?bb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelöt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelö jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelö zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhet?, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelöre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelö, adatátvev? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelez? adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelö a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésér?l Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelö az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követ? 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehet?ségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelö megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelö nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelövel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történ? bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelönek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Az Adatkezelö fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követ? használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.